SZEŚCIAN
SEZON 2  PRAWDZIWA TELEWIZJA MUSI MIEĆ ŚWIETNY TELETRUNIEJ! 

GWIAZDY NA WYJEŹDZIE

SEZON 2 - PRAWDZIWA PEREŁKA W TWOIM TV!

INFORMACJE O NADAWCY