POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator danych

R.D.F. Entertainment Sp. z o.o., Ul. Jaśminowa 2, 43-300 Bielsko-Biała. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego; KRS 0000563625, NIP 937-267-47-74

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1, dalej RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w wiadomości jest R.D.F. Entertainment Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jaśminowej 2

 

Podstawa prawna i cel przetwarzana

Dane będę przetwarzane przez administratora na podstawie zgody udzielonej poprzez podanie swoich danych w celu kontaktu - udzielenia informacji oraz ponieważ jest to niezbędne do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. w celu archiwizacji dla rozpatrzenia zgłoszonych zapytań i wniosków. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu załatwienia zgłoszonej sprawy. Jeżeli do załatwienia sprawy konieczne będzie podanie innych danych będą Państwo o to poproszeni w odrębnej korespondencji lub innej formie komunikacji.

 

Udostępnianie danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Administrator będzie zobowiązany do ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przetwarzania 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszonych zapytań i wniosków

 

Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych do innego Administratora danych,

- cofnięcia zgody w zakresie w jakim była udzielona, oraz

- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora. Uprawnienia te można zrealizować pisząc na adres: k.kozlowska@rdf.com.pl

Ponadto przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

INFORMACJE O NADAWCY